Møte i kommunestyret 24. april på Gloppen ungdomsskule

Kommunestyret har møte på Gloppen ungdomsskule måndag 24. april i år kl 09:00.

Sjå saklista til møtet. (PDF, 651 kB)

Etter kommunestyremøtet blir det eit kort ekstramøte i formannskapet for å behandle Joker Sandane sin søknad om salsløyve for øl og rusbrus.