Møte i hovudutvala 17. og 18. januar

Hovudutvala, med unnatak av administrasjonsutvalet, har alle møte i 'heradshuset' på Søreide 17. og 18. januar i år kl 09:00.

Sjå saklista til

Hovudsaka på alle møta er ny behandling av 2018-budsjettet. Notata frå arbeidsgruppene som skal leggast fram for utvala blir ikkje klare før i løpet av fredag 12. januar, og er såleis ikkje med som vedlegg til budsjettsaka.