Møte i formannskapet 24. mai

Formannskapet har møte i 'heradshuset' på Søreide onsdag 24. mai i år kl 09:00.

Hovudsaka på møtet er framlegget til økonomiplan for perioden 2018-2021, som etter planen skal leggast ut på høyring etter dette møtet.

Sjå saklista (PDF, 323 kB) og les meir om økonomiplanen!