Møte i formannskapet 18. september

Formannskapet har møte på Breim skule måndag 18. september i år.

Møtet startar med ei synfaring av aktuelle bustadområde/-felt på strekninga Slagstad - Valborgkleiva kl 09:00. Oppmøtestad er parkeringsplassen ved Nordstranda skule på Austrheim.

Sjå saklista til møtet! (PDF, 663 kB)