Møtebok frå formannskapet 14. juni

Den førebelse møteboka frå formannskapet sitt møte den 14. juni i år er no lagt ut.

Sjå møteboka! (PDF, 703 kB)