Møte i formannskapet 13. desember

Formannskapet har møte på Søreide onsdag 13. desember i år kl 09:00.

Sjå saklista til møtet! (PDF, 801 kB)

Saka om sluttbehandling av samfunnsdelen av kommuneplanen er teken ut av saklista og utsett til over nyttår.