Møtebok frå formannskapet 12. februar

Den førebelse møteboka frå formannskapet sitt møte den 12. februar i år er no lagt ut.

Sjå møteboka! (PDF, 610 kB)