Lærerik samling med Innovasjon Norge - frå idè til marknad

I dag har gründerar og kanskje framtidige bedriftseigarar vore samla i Gloppen til samling i regi av Innovasjon Norge med innføring i virkemidla dei kan tilby.

Ca 20 deltakarar frå regionen var påmeldt og det var ei god og lærerik samling!

Klikk for stort bilete

Kanskje sat "den neste Melin" i salen i dag....

Næringssjefen i Gloppen hadde teke initiativ til denne samlinga for å hjelpe nye gründere i gang med ideane sine! Vi håpar folk reiste heim frå heradshuset i dag med ein ny giv og glød!