Kulturrådet med støtteordning til kulturlivet

For å hjelpe kultursektoren gjennom covid-19 krisa, lyser no kulturrådet ut midlar som skal stimulere til auka aktivitet i kulturlivet, slik at arrangement vert gjennomført innanfor smittevernpålegga som er gitt av offentlege myndigheter. Stimuleringsordninga vil hjelpe alle ledd i kultursektoren, og ikkje minst sikre at publikum over heile landet igjen får tilgang til kulturopplevingar.  

Ordningen gjeld for arrangement frå og med 1. oktober til og med 31. desember 2020. Regjeringa har meldt at det vil bli nye utlysningar for 2021.

Kulturrådet vil behandle søknadar og tilskot vil bli utbetalt fortløpande, men siste frist for å søke er 1. desember.

Her finn du all utfyllande informasjon - Kulturrådet si støtteordning. 

Klikk for stort bilete