Kulturmidlar og festivalstøtte 2018

MULTEK-utvalet i Gloppen har også i år sett av tilskotsmidlar til:

  • Drift av lag og organisasjonar og som driv med allment kulturarbeid
  • Drift og vedlikehald av grendahus
  • Festivalstøtte

Fristen for å søkje om kulturmidlar/driftstøtte/festivalstøtte er i år sett 20. april 2018.

Søknadskjemaet er elektronisk og kan opnast her.

Meir informasjon om kulturmidlar i Gloppen finn du her.

Kulturmidlar 2018 - prioritering

Spørsmål kan rettast til servicetorget, til 57883800, eller postmottak@gloppen.kommune.no

Knottefotballturnering - Klikk for stort bilete