Kommunedelplan for ferjefri kryssing Anda - Lote 

Gloppen kommunestyre vedtok den 18.12.2017 kommunedelplan for ferjefri kryssing Anda – Lote, 
sak 081/17. Dette er ein interkommunal kommunedelplan med Eid kommune. 

Føremålet med planen er å leggje til rette for brukryssing av Nordfjorden ved Anda i Gloppen 
kommune og på Lote i Eid kommune. 


Vedteken kommunedelplan finn du her på kommunen si heimeside under samfunnsutvikling og planar.