Kan du tenke deg å jobbe som ferievikar sommaren 2020?

Vi har no lyst ut stillingar for ferievikarar for sommaren 2020.

Vi har behov for ferievikararar i helse- og omsorgstenesta, i kommunale barnehagar og i uteseksjon/eigedomsavdelinga.

Søknadsfrist for alle stillingane er 23. februar 2020

Stillingane er lyst ut i tre stillingsannonser, som du kan lese i sin heilhet her, eller klikk på menypunktet "Ledige stillingar" øvst på sida vår.

Velkommen som søkjar!