Heradsplassen er overvaka

Etter vedtak i formannskapet har rådmannen fastsett reglar for kameraovervakinga av Heradsplassen på Sandane.

Overvakinga gjeld for området mellom Tankeringen, sparebanken, Gloppe-bua og Gloppen heradshus.

Sjå reglane!