Ekstramøte i formannskapet 24. april

Det blir eit ekstramøte i formannskapet måndag 24. april rett etter kommunestyremøtet same dag.

Møtet blir i GU-salen på Gloppen ungdomsskule. På sakslista er møtetidspunktet ført opp med kl 13.30, men dette kan bli framskunda viss kommunestyret er ferdige tidlegare.

Sjå saklista til møtet! (PDF, 367 kB)