Barnehageopptaket 2018/2019

Søknadsfristen på barnehageopptak var 1. mars. Gloppen kommune jobbar no med å kvalitetssikre søkjarlistene og gjennomføre opptak. Dette er eit samordna opptak som involverer alle 8 barnehagane i Gloppen.

Alle får tilbod

Alle som har søkt barnehageplass frå august vil få tilbod om barnehageplass. Alle som har rett på barnehageplass etter barnehageloven vil få tilbod om plass.

Det er likevel slik at det er 11 barn som ikkje vil få tilbod om plass i ein barnehage som dei har på prioritert plass i sin søknad, og nokre vil ikkje få tildelt plass no, då søknaden er langt fram i tid.

Oppvekstutvalet i Gloppen har oppretta tilstrekkeleg tal plassar. Det er samla kome inn 85 søknader om barnehageplass eller endring av barnehageplass. Målet er at alle skal få svar på tildeling av plassar før påske.

Barnehage - Klikk for stort bilete