10 vil bli kultursjef i Gloppen

Søknadsfristen på stillinga som kultursjef gjekk ut den 10. august. Då hadde det meldt seg 10 søkjarar. Ein av desse har bede om at namnet ikkje blir gjort kjent, og det har vi akseptert. Søkjarane er:

  • Hans-Joachim Schüttke (49), organiset, kyrkjemusikar og dirigent - Heek i Tyskland
  • Liv Jorun Andenes (34), avdelingsdirektør for gange og sykkel i Oslo kommune - Oslo
  • Trym Skarra Kreiner (58), konsulent - Porsgrunn
  • Mann (29)
  • Ola Tarjei Kroken (43), kulturhusleiar og kinosjef i Gloppen - Sandane
  • Knut Roger Nesdal, næringssjef i Gloppen - Sandane
  • Roger Kvarsvik (44), avdelingsleiar ved Hordaland fylkesarkiv - Bønes
  • Ruben Magistad (26), leiar og skateboardinstruktør - Oslo
  • Ingrid Heieren (30), dagleg leiar og folkemusikkoordinator - Blaksæter
  • Eva Slyngstad (56), dagleg leiar i Oslo kulturevenement og musikkskulerektor - Oslo.

Det var frå først av 11 søkjarar, men ein av desse har trekt søknaden.

Rådmannen reknar med å ha tilsett den nye kultursjefen i løpet av august månad.