Publisert 19.10.2020

Har du forslag til kven som bør få tildelt kulturprisen for Gloppen 2020?  Då vil vi gjerne høyre i frå deg!

Publisert 19.10.2020

Det vert møte i Teknisk, miljø- og kulturutvalet torsdag 22. oktober kl 09.00
Saklista finn du her! (PDF, 714 kB)

Publisert 19.10.2020

Formannskapet har møte i kommunestyresalen onsdag 21. oktober kl 09.00

Saklista finn du her! (PDF, 2 MB)

Publisert 02.10.2020

Gloppen legesenter skal også denne hausten vaksinere mot sesonginfluensa. Tilbodet er til dei som er i risikogruppa.

Meir informasjon på Folkehelseinstituttet si side - fhi.no

 

Publisert 16.10.2020

Ei skikkelig gladsak! Gloppen har fått innvilga to tilskot frå fylkesmannen i Vestland på tilsaman 720 000 kr! No kan vi planlegge gode aktivitetstilbod som skal gje meir meiningsfylte dagar. Dette er kjærkomne midlar!

Publisert 15.10.2020

TV-aksjonen går av stabelen 18. oktober og dei digitale bøssene er opne.  Årets TV-aksjon går til WWF sitt arbeid for å bekjempe plast i havet

Publisert 13.10.2020

22. oktober er kvelden for store tankar, visjonar, draumar og realitetar. 

Det skjer mykje i Gloppen - kom og bli oppdatert - fri entrè

Publisert 13.10.2020

På grunn av vegarbeid vil Kleivane bli heilt stengt for passering med køyretøy på dagtid mellom kl 8-17. Stenginga gjeld frå 14.okotber og ca to veker framover

Publisert 13.10.2020

Gloppen kommune skal koordinere innspel frå innbyggjarar og interessegrupper og sende til Skyss/Kringom i Vestland fylkeskommune. Vi ønskjer innspel på samanheng i kollektivtilbodet.

Er det tilpassa deg som reisande sitt behov? Korresponderer rutene du er avhengig av? Kan du bruke kollektivtransport til og frå lokale fritidsaktivitetar?

Publisert 06.10.2020

I Circle of security (COS), på norsk Tryggleikssirkelen. 

Tryggleikssirkelen er utvikla av dei kjende barnepsykologane Hoffman, Cooper og Powel. Programmet byggjer på forskingsbaserte grunnprinsipp som skal hjelpe til å skape tryggleik og gode relasjonar mellom barn og foreldre. COS skal hjelpe omsorgspersonar til å forstå kvifor barn oppfører seg som dei gjer, og korleis barn kan hjelpast på ein utviklingsstøttande måte.