Publisert 26.06.2019
Vinnerdamer Sykle til Jobben 2019

Sykle til jobben kampanjen er avslutta for i år, perioden gjekk frå 24. april - 21. juni. 

To spreke damer frå Firda vgs fekk delt fyrsteplass med antal samla poeng, dette er Anette Aske Sollid (177 poeng, 476 km fordelt på 90 økter) og Vibeke Oskal (177 poeng, 450 km fordelt på 165 økter) Vi gratulerer! Godt jobba damer!

Publisert 26.06.2019

Ei svært viktig stilling vert no lyst ut. Vi ser etter ny kultursjef i Gloppen kommune som skal ha hovudansvar for å leie kommunen sitt arbeid med kultur- og idrettssaker. 

Kultursjefen er direkte underlagt rådmannen og sit i rådmannen si leiargruppe. Saman med rådmannen har leiargruppa eit overordna ansvar for heilskapleg og samordna leiing av kommunen.

Publisert 24.06.2019

I statuttane til legatet går det fram at dette er midlar som skal gje økonomisk hjelp til funksjonshemma barn og ungdom frå gardane Egge, Gåsemyr og Strand i Breim og garden Klakegg i Jølster. Det skal også ytast hjelp til andre funksjonshemma i Breim utanom dei nemnde gardane.

Publisert 21.06.2019

Opplæringslova set krav om nulltoleranse for mobbing. Dette skal barn og unge oppleve gjeld i Gloppen.

Vi skal snakke fint til kvarandre og omtale andre med respekt, både på nett og elles. Vi vil stå saman med foreldre og skulane i kampen for eit godt og trygt skulemiljø og for rike og rause livsmiljø i Gloppen. Vi må våge å bry oss, våge å seie i frå når nokon går over streken og støtte kvarandre!

Dei 10 boda mot mobbing er:

  1. Vi skal snakke fint om og til kvarandre
  2. Vi skal ikkje karakterisere kvarandre med ord knytt til hudfarge, religion, seksualitet, etnisk tilknyting
  3. Vi skal ikkje baksnakke kvarandre
  4. Vi skal ikkje bruke sosiale media til ukvemsord mot kvarandre
  5. Vi skal ha mobilfrie soner for barn og ungdom
  6. Vi skal vise respekt for kvarandre
  7. Vi skal vise omsorg for kvarandre
  8. Vi skal utøve stor toleranse mot kvarandre
  9. Vi skal tilgje kvarandre
  10. Vi skal ikkje bruke bannord mot kvarandre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 20.06.2019

På kommunestyremøtet den 19. juni i år var rådmannen si årsmelding for 2018 ei av sakene.

Årsmeldinga er ei oppsummering av det som skjedde i kommunal regi i fjor, og kan hende at du finn noko av interesse i årsmeldinga. Ta ein kikk! (PDF, 6 MB)

Publisert 20.06.2019

Den førebelse møteboka frå kommunestyret sitt møte den 19. juni i år er no lagt ut.

Sjå møteboka! (PDF, 943 kB)

Publisert 19.06.2019

I dag er det kommunestyremøte i Gloppen, det siste før sommarferien.

Sjå direktesendinga her

Hugs at du kan veksle mellom kameravinklane ved å klikke på kameraikonet til høgre i bildet. 

Publisert 19.06.2019
Reguleringsplan Sandane Sentrum august 2018

Planutvalet i Gloppen vedtok 06.06.2019 å legge revidert framlegg til områdereguleringsplan for Sandane sentrum ut til offentleg gjennomsyn.

Publisert 17.06.2019

På landsbylaurdag 15. juni var det klart for avduking av gratis WiFi-nett på Heradsplassen. Gloppen kommune har fått kr 150.000 i tilskot frå EU til å etablere WiFi4EU. Enivest AS har levert den tekniske løysinga. Gloppen er første kommunen her i fylket som har fått etablert WiFi4EU, og ordninga frå EU skal gje innbyggjarar og turistar gratis tilgang på nett på sentrale møteplasser i kommunen. 

Publisert 17.06.2019
Sykle til jobben gloppen 2019

Vi er no i innspurt på Sykle til jobben-aksjonen som vert avslutta fredag 21. juni. I Gloppen har det vore god oppslutning om aksjonen med 171 deltakarar!

Av dei som har delteke i Gloppen, har det vore 29 lag i aksjon. Vi har til no lagt bak oss 26 773 km med fysisk bevegelse, og vi har spart miljøet for 4016 kg CO2! (dette er tal pr 17. juni kl 10.00 - og dei aukar stadig)