Publisert 21.06.2018

Den førebelse møteboka frå kommunestyret sitt møte i Runnevang den 20. juni i år er no lagt ut.

Sjå møteboka! (PDF, 743 kB)

Publisert 21.06.2018

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2018.

Publisert 15.06.2018

MULTEK-utvalet har møte på Søreide torsdag 21. juni i år.

Møtet startar med synfaring på Byrkjelo kl 09:00.

Sjå saklista til møtet! (PDF, 556 kB)

Rådmannen legg også fram ei tilleggssak om løyve til motorferdsel i Trivselsskogen (PDF, 264 kB).

Publisert 20.06.2018

Viktig melding til alle som mottek vatn frå Reed og Hovden vassverk. Alt drikkevatn må kokast før bruk, og denne beskjeden gjeld heilt fram til ny beskjed vert sendt ut!

Publisert 20.06.2018
Sentrumsutvikling Ringebu

Kommunestyremøtet i morgon får besøk av Britt Åse Høyesveen frå landsbyen Ringebu, ho kjem for å fortelje om korleis dei jobber i landsbyen Ringebu både frå privat, kommunal og næringssida.

Møtet er som alltid ope for publikum, så er du interessert i å høyre om erfaringane dei har gjort seg på Ringebu må du gjerne ta turen. Kommuestyremøtet er denne gongen i Runnevang på Rygg, og startar kl 9.

 

Publisert 18.06.2018

Møteboka frå Nordfjordrådet sitt møte på Eid 4. juni i år er no klar.

Sjå møteboka! (PDF, 550 kB)

Publisert 15.06.2018

Ein kald vinter har ein del stadar gjeve vinterskader i bringebær. Tørke har ført til redusert avling på første slåtten, men mykje kan rette seg med ein god andre/tredje slått.

Publisert 15.06.2018

Kommunestyret har møte i Runnevang på Rygg onsdag 20. juni i år kl 09:00.

Sjå saklista til møtet! (PDF, 696 kB)

Publisert 09.06.2018

Den førebelse møteboka frå formannskapet sitt møte den 14. juni i år er no lagt ut.

Sjå møteboka! (PDF, 703 kB)

Publisert 25.05.2018

Ein fin kveld i mai var nærare 50 menneske samla i Karnilstunet til «Møteplass for kulturlivet i Gloppen 2018». Dei frammøtte representerte ulike frivillige lag og organisasjonar innan kulturlivet, utøvande musikarar/kunstnarar, Firda vidaregåande skule, kulturskulen, biblioteket, Trivselshagen kulturhus, Nordfjord museum, rådmann, politikarar, og fleire brukarar, støttespelarar og interesserte.