Nyheter - internett
Publisert 22.03.2017
sjø og land

Onsdag 29. mars inviterer kommunen til folkemøte på Gloppen hotell kl 19 – 21 og til sluttseminar for parallelloppdraget for Sandane sentrum.

 

Publisert 22.03.2017
Motorsagkurs_praktisk

2-dagers kurs (15-timar) 3. og 4. april 2017 i lokala til Fløtre Maskin på Byrkjelo. 

Kurset stettar kravet til dokumentert opplæring i bruk av motorsag. Instruktør: Arnt Laukland.

 

 

Publisert 21.03.2017

Møteboka frå Nordfjordrådet sitt møte i Selje den 13. mars i år er no lagt ut.

Sjå møteboka! (PDF, 305 kB) 

Publisert 14.03.2017

Fylkesmannen har no meldt Gloppen kommune ut av ROBEK (Register Om BEtinget godkjenning og Kontroll) etter at kommunestyret på møtet den 6. mars i år endra årsbudsjettet for 2017 og økonomiplanen fram til 2020 slik Fylkesmannen har bede om. Endringane gjeld ikkje konkrete tiltak i budsjettet.

Gloppen vart meldt inn i ROBEK våren 2016 etter eit 'arbeidsuhell' i arbeidet med økonomiplanen for perioden fram til 2019.

Les kva Fylkesmannen skriv om saka!
 

Publisert 14.03.2017
EmilieLarsenEvebo_FotoKjersti_red.jpg

Ungdommens kulturpris, vert delt ut av ungdomsrådet, og gjekk i år til Emilie Larsen Evebø. Ho får prisen for engasjement og deltaking i elevråd, 4H, som drillinstruktør, og UKM. Ho er ein dyktig teiknar og fotograf, og har dei siste åra utmerka seg som forfattar av ulike tekstar. Tekstane hennar er reflekterte, undrande og velskrevne og har blitt publisert i både Firda Tidend, Firda, Bergens Tidende og Aftenposten.

Ei ung forfattarstemme vi gler oss til å høyre meir frå! 

Publisert 11.03.2017
Trivselsbadet - Ordførar klipper snor

11. mars er ein god dag  i Trivselshagen! - Endelig kan vi opne dørene for alle bade- og svømmeglade igjen!

Ordførar Leidulf Gloppestad nytta høvet til å takke leiaren i Trivselshagen IKS, Anniken Rygg, for arbeid ho har lagt ned for å badeanlegget i drift att. Han ynskte også publikum hjertelig velkomne og gledar seg over det flotte badeanlegget vårt igjen blir fyllt av liv og leven!

 

Publisert 09.03.2017
P1160198_Lang.jpg

 No er ventetida endelig over! Laurdag 11. mars opnar Trivselsbadet dørene på nytt og inviterar til opningsfest!

Ordførar Leidulf Gloppestad står for den offisielle opninga, og det vil bli gratis kaffi og kaker til alle.  

Publisert 27.02.2017
folkemote_Hyen_feb2017.jpg

Minner om framtidsverkstad på Gloppen ungdomsskule onsdag 1. mars kl 19.30 til 22, der tema er utvikling av Sandaneområdet som lokalsamfunn.

 

Publisert 23.02.2017

Gloppen kommune vil søkje om statleg tilskot til utbygging av breiband i kommunen.

Kommunen vurderer å levere ein søknad for å byggje ut alle områda som i dag ikkje har breiband; dette gjeld 19 område (sjå vedlagte kart). Eit av krava til søknaden er at planen for utbygging skal vera lagt ut til offentleg høyring i minst ein månad. Bedrifter og innbyggjarar som ønskjer å uttale seg til høyringa må gjere dette innan 7.april 2017.

Klikk her for å sjå kart. (PDF, 600 kB)

Publisert 27.01.2017
NoMil

Nordfjord Miljøverk - NoMil - er eit interkommunalt selskap for kommunane Stryn. Hornindal, Eid, Selje, Vågsøy, Bremanger og Gloppen. Dei søkjer no etter ny Adm direktør.

Du kan lese meir om stillinga på NOMIL si heimeside her.