Aktuelt
Publisert 25.07.2017

Dei fleste abonnentane i Hovden vassverk fekk tilbake vatnet i går ettermiddag/kveld, men må inntil vidare koke vatnet.

Publisert 24.07.2017

Hovden vassverk er midlertidig stengt på grunn av ureina vatn. 

Kommunen jobbar med saka og det vil bli innført kokepåbod av vatnet når det kjem tilbake. 

 

Publisert 24.07.2017

Vegen til Moldestad er øydelagt og derfor stengt. Vegen er open fram til Felde.

 

Publisert 10.07.2017

For å kunne stemme ved stortings- og sametingsvalet den 11. september i år må du stå i manntalet. Alle personar med stemmerett blir automatisk ført inn i manntalet i den kommunen der dei var registrert som busett per 30. juni i valåret

Vi har no lagt ut manntalet for Gloppen på servicetorget Søreide samt på Gloppen folkebibliotek, og her kan du sjekke om du står oppført i manntalet.

 

Publisert 29.06.2017

Fylkestrafikktryggingsutvalet (FTU), med leiar Noralv Distad i spissen, ynskjer no forslag til kandidatar til Trafikktryggingsprisen 2017.

– Arbeid med trafikktrygging kan skje på så mange ulike måtar. Det kan vere å trygge vegane våre, drive haldningsarbeid og opplæring og leggje til rette for mjuke trafikantar. Trafikktryggingsprisen skal vere både ei påskjønning for nedlagt innsats og ei oppmuntring til å halde fram arbeidet, seier leiar for FTU, Noralv Distad.

Publisert 29.06.2017

1. juli opnar vi for mottak av tidlegstemmer til Stortingsvalet 2017. Dette er eit tilbod til velgarar som oppheld seg innanriks, og som ikkje har høve til å avgje stemme i den ordinære førehandsstemmingsperioda eller på valdagen 11. september.

Dei som har behov for å nytte seg av tidlegstemming kan komme innom kommuneadministrasjonen på Søreide "heradshus" og gjennomføre val.  Vi har ope mellom kl 08-15 kvar dag. 

Publisert 26.06.2017

Gloppen kommune vil gjerne komme i kontakt med folk som kan tenke seg å leige ut huset sitt. Vi veit at det i dag finst mange hus i Gloppen som er ikkje permanent i bruk. Vi er interessert i alle typar hus og leilegheter rundt om i heile kommunen.

Ved å leige ut husa kan dei som leiger ut tene litt ekstra pengar, og vi som kommune kan hjelpe folk med å finne ein plass å bu. 

Publisert 22.06.2017

Bustadpolitisk handlingsplan 2017 – 2025 vart vedteken i kommunestyret 15.juni 2017.

Dette er Gloppen sin første heilskaplege plan for bustadpolitikk, og omfattar følgjande tema:

  1. Generell bustadutvikling
  2. Bustadfeltpolitikk
  3. Bustadsosiale utfordringar
  4. Organisering, samhandling og bustadforvaltning
Publisert 21.06.2017

Første dato for skattemelding /skatteoppgjer er  22. juni 2017. 

Neste pulje er 2. august.

Publisert 09.06.2017

Dei førebelse møtebøkene frå valstyret og formannskapet sine møte den 8. juni i år er no lagde ut.

Sjå møteboka til valstyret! (PDF, 289 kB)

Sjå møteboka til formannskapet! (PDF, 2 MB)