Publisert 22.01.2020

Ein gong i månaden er det landsbylaurdag på Sandane. 

Her melder lag- og organisasjonar seg på med underhaldning, aktivitetar eller stand. Dette er ein fin arena for å marknadsføre din organisasjon, og kan rekruttere nye medlemmar til laget ditt. 
 

Publisert 22.01.2020

Hovudutvala har sine første møte i år 29. og 30. januar. Møta går slik:

Publisert 20.01.2020

I løpet av fyrstkomande veke sender vi ut faktura for kommunale avgifter. Denne fakturaen gjeld for 1. termin 2020.

Det er viktig å merke seg at eigedomsskatt for bustadar og fritidshus ikkje vert fakturert denne gongen. 

Publisert 17.01.2020

Vi har no lyst ut stillingar for ferievikarar for sommaren 2020.

Vi har behov for ferievikararar i helse- og omsorgstenesta, i kommunale barnehagar og i uteseksjon/eigedomsavdelinga.

Søknadsfrist for alle stillingane er 23. februar 2020

Publisert 15.01.2020

Det blir nokre endringar i møteplanen for januar månad:

  • Møta i eldrerådet og rådet for menneske med nedsett funksjonsevne den 20. januar går ut.
  • Møtet i oppvekstutvalet er flytta frå tysdag 28. til torsdag 30. januar.
Publisert 15.01.2020

Som mange sikkert veit er det kommunane som har ansvar for gjennomføring av borgarleg vigsel. Vi har no sett opp laurdagar i perioden mai-august  2020 der vi kan gjennomføre vigsel. Ta kontakt med servicetorget om du har spørsmål.

Publisert 15.01.2020

Formannskapet behandla ei sak etter reglane om skriftleg saksbehandling - dvs. utan å møtest fysisk - den 15. januar.

Sjå møteboka frå "møtet" (PDF, 346 kB).

Publisert 14.01.2020

Møteprotokollen frå kontrollutvalet sitt møte den 14. januar i år er no klar.

Sjå møteprotokollen!

 

Publisert 14.01.2020

Også i 2020 vert det høve til å søkje om tilskot frå Innovasjon Norge til investeringar innan frukt, bær og grønt.

Publisert 13.01.2020

Barnehagane i Gloppen inviterer til storforeldremøte.

Tema er robuste barn - kva foreldre bør vite om psykisk helse i barndommen.