Publisert 14.12.2018
Statens Vegvesen

Statens vegvenser melder om at arbeidet med reinsking og sikring av eit parti langs fylkesveg 615 i Hopsstranda er no avslutta. Vegen er open for fri ferdsel.

Publisert 13.12.2018

Kommunestyret har møte på heradshuset onsdag 19. desember kl 09:00.

Sjå saklista til møtet! (PDF, 764 kB)

Dette er årets siste kommunestyremøte. Tradisjonen tru vil kommunen sin kulturpris og kommunen sin arbeidsmiljøpris for 2018 bli delte ut først i møtet. Kven som får prisane, blir ikkje offentleggjort før tildelinga.

Publisert 13.12.2018

Den førebelse møteboka frå formannskapet sitt møte den 12. desember i år er no klar.

Sjå møteboka! (PDF, 2 MB)

Publisert 13.12.2018

Alle husstandane på Hope i Hyen har no fått seg breiband.

Det må vere ei fin julegåve, sjølv om ho ikkje er heilt gratis for mottakarane.

 

Publisert 12.12.2018

MULTEK-utvalet i Gloppen vedtok på møtet 6. desember å legge forslag til reguleringsplan for Sande industriområde ut til offentleg gjennomsyn.

Publisert 12.12.2018

MULTEK-utvalet i Gloppen vedtok på møtet 6. desember å legge forslag til detaljreguleringsplan for Dammen bustadfelt ut til offentleg gjennomsyn.

Publisert 11.12.2018

Den førebelse møteboka frå årets siste møte i oppvekstutvalet den 11. desember i år er no lagt ut.

Sjå møteboka! (PDF, 414 kB)

Publisert 11.12.2018

Gloppen kommune er på jakt etter ny økonomisjef.

Er dette noko for deg, eller veit du om nokon som kan vere interessert i ei slik stilling?

Søknadsfristen er 31. desember i år.

Sjå stillingsannonsen!

Publisert 10.12.2018

Gloppen kommune har søkt om midlar frå ei EU-finansiert støtteordning til gratis WiFi-soner på sentrale område i kommunen. På fredag fekk vi den hyggelege meldinga om at Gloppen er ein av dei 34 kommunane i Norge som får støtte i denne omgang. Det betyr med andre ord at vi får ein sum på kr 150.000 til å dekke utstyr til å etablere offentlege og gratis WiFi-soner

Publisert 07.12.2018

Den førebelse møteboka frå MULTEK-utvalet sitt møte den 6. desember i år er no lagt ut.

Sjå møteboka! (PDF, 599 kB)

Siste sak på møtet var tildeling av årets kulturpris for 2018. Kven som får denne, blir ikkje offentleggjort før på kommunestyremøtet den 19. desember.