Publisert 16.04.2019

Den førebelse møteboka frå helse- og omsorgsutvalet sitt møte den 10. april er no klar.

Sjå møteboka! (PDF, 550 kB)

Publisert 16.04.2019

Gloppen kommune inviterer til å søkje om støtte frå det kommunale næringsfondet til ulike prosjekt/tiltak.

Vil du skape noko heilt nytt?  Er du etablert og vil gjerne utvide bedrifta di eller kompetansen til dei ansatte? Vil du skape noko heilt nytt? Dette fondet er for deg.

Ta kontakt med næringsjef i kommunen så ser vi korleis nettopp din ide kan passe inn. 

Søknadsfrist er 20. mai 2019.

Publisert 12.04.2019
Reguleringsplan rundt Gloppen hotell

Gloppen kommunestyre vedtok på møtet 3. april denne reguleringsplanen med tilhøyrande tekstdel og føresegner. Plandokumenta er oppdatert i samsvar med kommunestyret sitt vedtak, og vil vere tigjengelege på kommmunen si heimeside under Kunngjeringar fram til 10. mai. Dei vil også bli lagt inn i kommunen sitt digitale planregister.

Publisert 12.04.2019
Dammen bustadfelt Planforslag 2019

Gloppen kommunestyre vedtok på møtet 3. april denne reguleringsplanen for Dammen bustadfelt med tilhøyrande tekstdel og føresegner. Vedtaket inneber også endring av ein liten del av reguleringsplan for Nedre Valborgkleiva bustadfelt. Vi gjer merksam på at kommunestyret sine endringsvedtak ikkje er innarbeidd i plandokumenta enda.

 

Publisert 10.04.2019

No er det så tørrt i terrenget i heile kommunen at brannsjefen advarar mot å fyre opp eld. Sjølv eit kaffibål eller eit lite grillbål kan vere nok til å sette fyr på terrenget. Litt vind og ei gnist kan vere nok for antenning. 

Før det grøne graset kjem opp er det spesielt farleg med tanke på at elden kan spreie seg fort!

Publisert 10.04.2019

Den årlege vårteljinga av hjort på innmark i Gloppen startar natt til 13. april.

Teljedatoane er: natt til 13., 20. og 27. april.

Det vert nytta lys under teljingane og i ein del tilfelle går teljinga føre seg frå bil.

Publisert 10.04.2019
Sykle til jobben gloppen 2019

For deg som er innbyggjar i Gloppen kommune er det gratis å delta!

All aktivitet tel. Om du ikkje har mulegheit for å sykle til jobben fordi du bur for langt unna, så kan du gå eller sykle til butikken/på trening på ettermiddagen, og få like mange poeng.

Aksjonen starter 24. april og varer til 21. juni!
Kommunen ser på aksjonen som eit godt klima- og folkehelsetiltak. Vi vil anbefale at du går saman med 3-5 kollegaer, og melder på eit lag. Det kan gje ekstra motivasjon for å trene, og at du «tek ein for laget». Du kan også melde deg på som enkeltperson. 

 

Publisert 09.04.2019

Møtebøkene frå rådsmøta 8. april 2019 er klare:

 

Publisert 08.04.2019
Landsbylaurdag 13

Den 13. april inviterer vi til landsbylaurdag igjen på heradsplassen i tidsrommet kl 12 – 14. Her blir det triveleg laurdagsstemning, der du kan vandre deg ein tur over heradsplassen og få med deg litt av kvart.

Publisert 05.04.2019

Reperasjonsarbeidet på Kandalsvegen ved Storesvingen har gått radig, og vegen vert opna att i dag, fredag 5. april.

Ver obs på at det er midlertidig sikring langs vegen, så ta hensyn til dette når de køyrer.