Publisert 01.03.2020

I lys av den svært uvanlege situasjonen vi står opp, ønskjer vi å bidra med nyttig og praktisk informasjon om “Likviditetsstyring i krisetider”. Det vert óg ei orientering om status for næringslivet i regionen på bakgrunn av spørjeundersøkinga som pågår i desse dagar i regi av Nordfjordrådet. 

Publisert 27.03.2020

På grunn av "møte-forbodet" vi har pålagt oss sjølve i mars månad, blir det nokre endringar i møteplanen.

- Formannskapet har møte onsdag 1. april kl 10.00
- Oppvekstutvalet har møte tysdag 14. april kl 09.00
- Teknisk, miljø- og kulturutvalet har møte torsdag 16. april kl 09.00
- Helse- og omsorgsutvalet har møte fredag 17. april kl 09.00.

Alle desse møta vil truleg blir gjennomførde som video- og/eller telefonmøte.

Møta elles i april vil gå som planlagt slik det no ser ut, med formannskapsmøte den 22. april og kommunestyremøte den 29. april.

Publisert 27.03.2020

Når du i desse tider bruker meir eingongsutstyr som t.d. våtserviettar, papirtørkle, eingongshanskar og klutar til vask og desinfisering, er det viktig at dette ikkje vert kasta i avløpet/toalettet.

Kast eingongsutsyr i bosset!

 

Publisert 27.03.2020

Formannskapet har møte på video og/eller telefon onsdag 1. april kl 10.00.

Sjå saklista til møtet! (PDF, 800 kB)

Vi legg ut informasjon seinare om korleis folk flest kan følgje med på møtet.

Publisert 27.03.2020

Gloppen kommune ønskjer tilbod på brøyting / strøing av kommunale vegar og plassar for perioden hausten 2020 til våren 2023.

Leveringsfrist for tilbod er 16. april 2020.

 

Publisert 26.03.2020

Oppdatert 26. mars 2020

Publisert 26.03.2020

Oppdaterte kart syner posisjonane frå merka hjort i Gloppen og Stad frå dei siste to vekene 10-24. mars.

På kartet for Gloppen ser vi blå prikkar som syner kolla si forflytning på Rauset området og raude prikkar som syner bukken sin forflytning i Ryssdalsområdet.

Publisert 25.03.2020

Geir (12) trur ikkje heilt at nokon kan vere glad i han. Han treng fosterforeldre som kan overbevise han.

Publisert 25.03.2020

Oppdatert 25. mars 2020

Publisert 23.03.2020
Statens Vegvesen

Statens vegvesen melder om at i samband med fjellsikring blir europavegen mellom Sandane-Byrkjelo ved Gullkista stengt mellom kl. 20.00 og kl. 06.00 i perioden 23. mars til 9. april, måndag til fredag.
 
Vegen blir open for gjennomkøyring i desse tidsromma.
Kl. 21.00, 22.00, 23.00 og 03.00.
 
Det vil bli teke omsyn til rutegåande trafikk og utrykkingskøyretøy.
 
Alternativ omkøyring Rv.15 Stryn.