Aktuelt
Publisert 26.05.2017

Gloppen kommune innfører offisielle adresser i nesten heile kommune frå 1. juni 2017.

Publisert 24.05.2017

Formannskapet sitt framlegg til økonomiplan for perioden 2018 til 2021 er lagt ut til offentleg gjennomsyn fram t.o.m. onsdag 7. juni.

Dei som har merknader eller synspunkt på planen, må sende desse til Gloppen kommune, Grandavegen 9, 6823 Sandane, eller på e-post til post@gloppen.kommune.no

Sjå rådmannen sitt framlegg til økonomiplan!

Sjå formannskapet sitt utleggingsvedtak! (PDF, 263 kB)

Publisert 24.05.2017

Den førebelse møteboka frå formannskapet sitt møte den 24. mai i år er no lagt ut.

Sjå møteboka! (PDF, 429 kB)

Publisert 24.05.2017
Trafikksikker barnehage - Nygård 2

Måndag og tysdag denne veka fekk alle barnehagane i Gloppen besøk av Audun Heggestad i Trygg Trafikk Sogn og Fjordane

Publisert 24.05.2017
Rådet har møte på Søreide måndag 29. mai kl 13.00.

 

Publisert 24.05.2017

Gloppen kommune ønskjer tilbod på snøbrøyting på kommunale vegar i 3 år. Arbeidet er inndelt i 15 roder.

Publisert 23.05.2017

Hovudutvala, med unnatak av administrasjonsutvalet, har møte 31. mai og 1. juni i år. Saklistene til møta er no lagde ut.

Møta går slik:

Publisert 23.05.2017

Eldrerådet har møte i formannskapssalen på Søreide måndag 29. mai kl 13.00.

 

Publisert 22.05.2017

Kontrollutvalet har møte i 'heradshuset' på Søreide måndag 29. mai i år kl 10:00.

Sjå saklista til møtet!

Vi minner om at også møta i kontrollutvalet er opne for dei som ønskjer å vere med.

Publisert 19.05.2017

Gloppen kulturskule tilbyr eit breitt utval tilbod til kreative unge.

Hovudopptaket  er i juni, og fristen for å søkje er 1. juni.