Aktuelt
Publisert 21.04.2017

Gloppen kommune har saman med dei andre Nordfjordkommunane, Stryn, Hornindal, Bremanger, Vågsøy og Selje kome med i Regjeringa si satsing på språkkommunar.

Språkkommunar er ein del av regjeringa si satsing Språkløyper – den nasjonale strategien for språk, lesing og skriving 2016-2019.

Publisert 21.04.2017

Nordfjordnett er Nordfjordkommunane (inkludert Bremanger) sitt driftsselskap for IKT. Selskapet held til i Måløy.

Stillinga som dagleg leiar i Nordfjordnett er no ledig, med 8. mai i år som søknadsfrist.

Du finn utlysinga på Vågsøy kommune si heimeside.

Publisert 19.04.2017

Vi gjorde dessverre ein feil i møteboka til MULTEK-utvalet for møtet den 6. april i år, der saka om vertskommunesamarbeid om bestandsplanområde vart protokollert som utsett. Det var feil. MULTEK-utvalet tilrår avtalen med Jølster. Eit mindretal på to ville ha saka utsett.

Dette er ei kommunestyresak som på grunn av feilprotokolleringa ikkje kom med på saklista til kommunestyremøtet den 24. april i år.

Rådmannen har no sett opp avtalen som tilleggssak til møtet (PDF, 339 kB), og seier seg lei for rotet med møteboka til MULTEK-utvalet.

Publisert 18.04.2017

Kommunestyret har møte på Gloppen ungdomsskule måndag 24. april i år kl 09:00.

Sjå saklista til møtet. (PDF, 651 kB)

Etter kommunestyremøtet blir det eit kort ekstramøte i formannskapet for å behandle Joker Sandane sin søknad om salsløyve for øl og rusbrus.

Publisert 18.04.2017

Det blir eit ekstramøte i formannskapet måndag 24. april rett etter kommunestyremøtet same dag.

Møtet blir i GU-salen på Gloppen ungdomsskule. På sakslista er møtetidspunktet ført opp med kl 13.30, men dette kan bli framskunda viss kommunestyret er ferdige tidlegare.

Sjå saklista til møtet! (PDF, 367 kB)

Publisert 14.03.2017
EmilieLarsenEvebo_FotoKjersti_red.jpg

Ungdommens kulturpris, vert delt ut av ungdomsrådet, og gjekk i år til Emilie Larsen Evebø. Ho får prisen for engasjement og deltaking i elevråd, 4H, som drillinstruktør, og UKM. Ho er ein dyktig teiknar og fotograf, og har dei siste åra utmerka seg som forfattar av ulike tekstar. Tekstane hennar er reflekterte, undrande og velskrevne og har blitt publisert i både Firda Tidend, Firda, Bergens Tidende og Aftenposten.

Ei ung forfattarstemme vi gler oss til å høyre meir frå! 

Publisert 11.03.2017
Trivselsbadet - Ordførar Leidulf og Anniken

11. mars er ein god dag  i Trivselshagen! - Endelig kan vi opne dørene for alle bade- og svømmeglade igjen!

Ordførar Leidulf Gloppestad nytta høvet til å takke leiaren i Trivselshagen IKS, Anniken Rygg, for arbeid ho har lagt ned for å badeanlegget i drift att. Han ynskte også publikum hjertelig velkomne og gledar seg over det flotte badeanlegget vårt igjen blir fyllt av liv og leven!