Publisert 05.12.2019

I kveld, fredag, er det klart for den tradisjonsrike adventskonserten til musikklinja v/Firda vgs. i Vereide kyrkje. Og i Trivselshagen, i dramasalen, er det konsert med Camilla Hole Trio.

Sjå Trivselshagen.no - der finn du fine kinofilmar, konsertar og meir.

Laurdag er det mellom anna opning av juleutstilling på Lions Galleri 104, juleloppemarked i Flølohuset og bruktmarked i gymsalen på Breim skule.

Søndag er det igjen klart for Jul i Kandal.

Sjå også Juleeventyret  si side for ei oversikt over det som skjer i desember.

 

 

 

Publisert 06.12.2019

Den førebelse møteboka frå teknisk, miljø- og kulturutvalet sitt møte den 5. desember er no lagt ut.

Sjå møteboka! (PDF, 627 kB)

Kandidatane og vinnarane av kommunen sin kulturpris (sak 17) og kommunen sin byggeskikkpris (sak 18) er sladda i møteboka. Namnet på vinnarane blir ikkje offentleggjorde før prisane blir delte ut på kommunestyret sitt møte den 18.deseber i år.

Publisert 04.12.2019

Administrasjonsutvalet og formannskapet har møte på heradshuset onsdag 11. desember.

 

Publisert 29.11.2019

Kulturminneplan 2019-2029 er eit flott oppslagsverk og eit verktøy for å forvalte og ta vare på dei mange kulturminna vi har i Gloppen. 

Sjå planen her

 

Publisert 28.11.2019

Møteboka frå Nordfjordrådet sitt møte på Eid den 25. november i år er no klar.

Sjå møteboka! (PDF, 725 kB)

Publisert 26.11.2019

Den førebelse møteboka frå kommunestyret sitt møte den 26. november er no lagt ut.

Sjå møteboka! (PDF, 383 kB)

Publisert 26.11.2019

Anders Skipenes frå Eid, som no er rådmann i Fræna kommune, er tilsett som den første kommunedirektøren i Gloppen kommune. Dette vart gjort av eit samrøystes kommunestyre på møtet den 26. november.

Anders Skipenes tar over stillinga etter Jan Kåre Fure, som blir pensjonist til sommaren. Samstundes blir stillingstittelen endra frå rådmann til kommunedirektør.

Det er ikkje avklara om Skipenes takkar ja til jobben.

 

Publisert 26.11.2019

I dag er det eit kort kommunestyremøte. Møtet startar kl 9, og det er kun to saker på sakslista:

•    tilsetting av ny kommunedirektør 
•    val av representantar til ulike utval m.m
 

Publisert 22.11.2019
basseng

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har ei tilskotsordning for inkludering av barn og unge. Tilskota skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldra sin sosiale og økonomiske situasjon skal ha høve til å delta i minst ein organisert fritidsaktivitet saman med andre. 

 

Publisert 14.11.2019

Vi glopparar er blitt spurt om å delta i ei spørjeundersøking om stadtilhøyringheit. Kva er det som gjer at vi har flytta til, eller trivast å bu i vår kommune?