Publisert 17.10.2019

Formannskapet har møte på heradshuset onsdag 23. oktober kl 09:30.

Sjå saklista til møtet! (PDF, 2 MB)

Publisert 21.10.2019

Gloppen kommune skal gje ut kulturpris for 2019, og dette er den 29. gongen prisen skal delast ut. 

Har du forslag til kven som skal få prisen høyrer vi gjerne i frå deg! Send inn ditt forslag forslag seinast 18. november 2019

Publisert 21.10.2019

Prisen kan gjevast til tiltakshavar for nybygg, tilbygg, rehabilitering og uteanlegg
- som er godt tilpassa omliggande bygningsmiljø og/eller natur- og kulturlandskap
- som har arkitektonisk særpreg, nyskapande formspråk/materialbruk og gode miljøvenlege energiløysingar.

Publisert 22.10.2019

No har vi fått på plass elsyklane våre, og vi gleder oss til å få låne dei ut!

Kommunen ønskjer å inspirere til miljøvennleg transport. Syklane er finansiert med tilskot frå Miljødirektoratet. Mange som prøver ein elsykkel, merkar at dette er ei positiv oppleving for humøret, eiga helse, lommebok og miljøet. Kom innom oss på heradshuset så får du prøve sjølv!

Publisert 21.10.2019

Dei førebelse møtebøkene for hovudutvala sine oktober-møte blir lagde ut så snart dei er klare.

Sjå møteboka til

Publisert 14.10.2019

På grunn av vegarbeid vil Grandavegen bli stengd for gjennomkøyring frå måndag 21. oktober kl 12.00 til onsdag 23. oktober 2019 kl 16.00.

Omkøyring via Sørstrandsvegen

Publisert 17.10.2019

Det er influensavaksinering på legesenteret desse datoane:

Onsdag 30.oktober.

Tysdag  05.november.

Tysdag 26.november.

 

Alle dagar frå kl 16.00-19.00. Pris for vaksine er kr 200.-

 

Publisert 16.10.2019

Onsdag 16. oktober kunne ordførar Leidulf Gloppestad offisielt opne idrettsbygget ved Hyen skule- og barnehage.

Publisert 10.10.2019

Dei første møta i nye hovudutval blir i veke 42 og 43, og møta går slik:

 

Publisert 14.10.2019

Kulturminneplan for Gloppen blei vedteke av kommunestyret 28. august 2019. 

Planen er eit oppslagsverk og eit verktøy for å forvalte og ta vare på dei mange kulturminna i Gloppen.

Kommunen jobbar no med ein digital og grafisk framstilling av planen. Dette vil gjere planen lettare tilgjengeleg for alle som har interesse av å sjå nærare på planen.

Førebels kan de sjå planen her