Publisert 13.08.2020

Fredag held Nordfjord Aktiv introkurs i kajakk. Fredag kveld kan du få med deg ei musikalsk sommarreise på Lauget med Elisabeth Gimmestad og Alexander Berby arrangert av Kultur til folket.

Publisert 12.08.2020

Kulturskulen ser fram til å starte undervisninga for nytt skuleår.

Instrumental og vokalundervisninga startar opp i veke 34 (likt med grunnskulen)
Dans startar opp i veke 35.
Teikning-måling-keramikk startar opp i veke 39

Publisert 12.08.2020

Smittevernsituasjonen

Viktig å hugse på regelen om avstand på 1 meter, god handhygiene og hosting i armkroken.Barn og unge som har luftvegsymptom og kjenner seg sjuke skal ikkje møte på skulen.

 

Velkomen til nytt skuleår. Skulestart er måndag 17. august.

Skulestarten er planlagt utifrå gult nivå i smittevernrettleiaren. Vi oppmodar framleis elevar som kan få alternativ skyss til skulen om å gjere det for å unngå trengsel på skulebussane.

Publisert 12.08.2020

Velkomen til nytt barnehageår.

Barnehagane er stengt 17. august på grunn av planleggingsdag.

Smittetiltaka i barnehagane er på gult nivå som før ferien. Opningstider vert av den grunn kl. 07.30 – 16.00. Det gjeld både dei private og dei kommunale barnehagane. Ny vurdering vert gjort om ein månad.

 

 

Publisert 05.08.2020

Øvre Nordstranda vert stengd i veke 33 (frå 10. august) ved Apalsetfeltet. 

Publisert 04.08.2020

Denne tilskotsordninga skal stimulere til aktivitet, og sikre innbyggjarar i heile fylket høve til å delta i eit mangfaldig kulturliv. Søknadsfrist hausten 2020 er 1. september. 

Ordninga gjeld for aktørar eller aktivitetar innan det frivillige kulturfeltet/amatørkulturfeltet i Vestland fylke med kulturaktivitet som hovudføremål.
 

Publisert 03.08.2020

Ein ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar.

Formålet med ordninga er å kompensere frivillige organisasjonar som har betydelege inntektstap frå arrangement eller anna spesifisert aktivitet, som følgje av pålegg eller råd gitt av staten i samband med Covid-19-utbrotet.

  

Publisert 03.08.2020

Anleggsarbeid i Lyngvegen tek til igjen, og vegen vert stengd ved Lyngvegen 23-29 (sjå kart).

Stenginga gjeld frå 3. august og inntil vidare. Det vert sendt ut ny melding ved endring av status. Tilkomst til området frå begge sider

Publisert 06.07.2020

Trivselshagen bad og idrett held ope heile sommaren, og vi ynskjer alle besøkande hjertelig velkomne! Vi har svømmehall med to basseng, treningssenter og klatrevegg. 

 
 

Publisert 06.07.2020

Visste du at når du sit i Colombusparken i Hyen, Teinaparken på Reed eller i Grandeparken på Sandane så kan du nytte deg av gratis internett?