Utdeling av miljøfyrtårn-diplom

På kommunestyremøtet onsdag mottok ordførar Arnar Kvernevik diplom frå Marte Olaussen Nilsen i Stiftelsen Miljøfyrtårn som ei synleg stadfesting av at heradshuset (sentraladministrasjonen) no er Miljøfyrtårn-sertifisert

To avdelingar i Mona barnehage er også blitt sertifisert, dei vil få sine diplom seinare.

Alle einingane i kommunen skal sertifiserast fram mot årsskiftet.

Ordførar Arnar Kvernevik mottok diplom. Til høgre: Marte O Nilsen- frå stiftelsen Miljøfyrtårn Anders Skipenes