Trygve Hoff sin minnepris 2024

Trygve Hoff sin minnepris vert delt ut av Trygve Hoff-stiftinga, og skal gjevast til ein person eller ei gruppe personar som driv kulturarbeid i Trygve Hoff si ånd. 

Send inn forslag til minneprismottakarar innan 31. mai

Trygve Hoff var fyrst og fremst kjend for sin allsidige kulturinnsats. Men enda viktigare var den klare kulturpolitiske haldninga hans til samarbeid mellom profesjonelle og amatørar, integrering mellom ulike uttrykksformer og kunstformer, og at tiltaka skulle ha størst mogleg spreiingsseffekt og gje ringverknadar i lokalmiljøet.   Prisen er på 50.000 kr

Send grunngjeve forslag til eva.ruth@saltdal.kommune.no innan 31. mai

Minneprisen vart ikkje gjeve til enkeltståande prosjekt