Trafikksikker kommune - i februar er det fokus på fart

Visste du at  1 av 3 dødsulykker skuldast for høg fart, eller at føraren har køyrt for fort etter forhalda? Fart er også ein viktig grunn til at ulykker skjer og at omfanget på ei ulykke blir meir alvorleg. 

Du veit vel at vegtypen kan fortelle deg noko om fartsgrensa, sjølv om du ikkje har fått med deg sikltet? det kan du i tilfelle lære meir om her

Hvis du køyrer i 93 km/t i staden for 80 km/t doblar risikoen for at du kan dø dersom det skjer ei ulykke.

Å køyre for fort er å bryte lova. Men for høg fart har også større konsekvensar:

  • Større fare for å miste kontrollen på køyretøyet
  • redusert effektivitet på airbag
  • bremselengda vert lengre
  • større kollisjonsskader kan føre til større personnskader
  • større økonomiske konsekvensar/erstatningsansvar for føraren av bilen
  • auka kostnad for drivstofforbruk/meir skade på miljøet

Meir om fart og fatsgrenser på Trygg Trafikk si nettside

Trygg trafikk