Sommartid ved kommunale kontor

Vi minner om at frå og med 15. mai er opningstidene ved Gloppen heradshus og andre kommunale kontor frå kl. 08.00 - 15.00

Fullstendig oversikt over opningstid sommar

Anvor Hauge