Minner om bandtvang for hund

Vi er no i beitesesongen for småfe, storfe og hest og minner om bandtvang for hund.

I perioden 1. april til 20. august er det ordinær bandtvang for hund i heile Noreg. Med bandtvang etter lova er meint at hundehaldar skal halde hunden i fysisk band eller forsvarleg inngjerda eller avstengt.

I 2015 vedtok Gloppen kommunestyre i tillegg ein lokal forskrift som utvider bandtvangen til 15. oktober. Det gjeld i områda der husdyr har rett til å beite og faktisk beiter.

Kommunal forskrift til lov om hundehald