Høyring: Søknad om løyve til å byggje Blådalselva kraftverk

NVE har fått søknad frå Kandal Kraftverk AS om løyve etter vassressurslova til å byggje Blådalselva kraftverk. Søknaden blir send på høyring til ramma partar med høyringsfrist 29.04.2024.

Alle som har meiningar om saka, kan sende fråsegn på éin av følgjande måtar:

 • via skjema for fråsegn, som de finn på nettsida i saka www.nve.no/9011
 • via e-post til uttalelse@nve.no (merk e-posten med «Høyringsfråsegn» og
  saksnummer 202302572 i emnefeltet, og oppgje namn og organisasjonsnummer i
  innleiinga om du representerer ei verksemd)
 • via brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO (merk brevet med
  «Høyringsfråsegn» og saksnummer [P30 saksnummer] i emnefeltet, og oppgje
  namn og organisasjonsnummer i innleiinga om du representerer ei verksemd) 

Frist for å sende fråsegn: 29. april 2024.

Sjå NVE si side

Her finn du søknaden om konsesjon (PDF, 18 MB)