Åsavegen stengt for gjennomkøyring

Åsavegen på Sandane vert stengt for gjennomkøyring ved krysset Åsavegen/Orevegen frå torsdag 31. august kl 8:00 og ei periode framover.

Kartet under viser to omkøyringsalternativ medan stenginga pågår. Blå linje viser omkøyring via Lyngvegen, Grøn linje viser omkøyring via Kleivedammen og sentrum. 

Vi kjem med nytt varsel når vi endrer på stenginga.