Vegstenging ved Vanberg i Kandal

På grunn av skade på ein mur vert Kandalsvegen stengt ved Vanberg frå måndag 7.juni kl 9.00 til onsdag 16.juni kl 10:00 .

Det vert skilta ein beredskaps/nød veg forbi stengepunktet.

Klikk for stort bilete