Vassmålar eller ikkje?

Kommunen får tid om anna spørsmål om det løner seg å innstallere vassmålar i private heimar. Hovudregelen er at har du stort hus og er få i hushaldninga kan det løne seg med vassmålar. Då vert forbruket målt både på vatn og avløp. Kunden leiger målar med kommunen og betalar ei lita årleg leige for dette. Det sikraste er å lage eit reknestykke for den enkelte abonnent. 

Ein vassmålar må vere montert av aut. rørleggar og det er rørleggaren sitt ansvar å melde i frå når ein vassmålar er blitt montert i ein bygning/eigedom.

Når vassmålar er installert vil ein få faktura ut i frå avlese forbruk.

Spørsmål?

Kontakt Bernt Reed: bernt.reed@gloppen.kommune.no

Klikk for stort bilete