Utbetaling av kulturmidlar til lag- og organisasjonar

Driftstøtte til dei som hadde søkt kulturmidlar hjå kommunen vart fordelt på Teknisk, miljø- og kulturutvalet sitt møte 2. juni. No er pengane på veg til konto.

Seniordansen på landsbylaurdag Birte Fossheim  

Det var mange lag- og organisasjonar som søkte om driftstøtte frå dei kommunale kulturmidlane i år. Kriteriane sorterer lite på kven som har mest behov for støtte, men barn og unge har prioritet. Med mindre løyvingar over det kommunale budsjettet dei seinare åra, vert det lite fordelt på kvar. Men vi vonar alle summar blir godt motteke:-)

Det var grendahusa som kom litt dårleg ut i år. Her var det sett av kr 35 000 til fordeling i budsjettet slik som i fjor. I 2021 kom der inn 7 søknader slik at det vart 5000 kr på kvar. I år vekk vi inn 13 søknader, slik at summen på kvar blei nesten halvert.

Kommunen vil før neste års søknadsrunde gjere ei evaluering av ordninga med kulturmidlar som drifttilskot for lag- og organisasjonar, for å sjå om det er behov for justeringar.

Barne og ungdomsaktivitet (til fordeling kr 45 000)

Eggenipa 4H

5000

Snøklokka 4H

5000

Bukta 4H

5000

Kløveren 4H

5000

4H nemnda

5000

Ope Hus Sandane kyrkje

5000

Reodorklubben Breim

5000

Miljøagentane

5000

Kulturpris for ungdom

5000

Sum

45000

Song og musikk (til fordeling kr 60 000)

Breim og Sandane skulekorps

16 000

Hyen skulekorps

16 000

Gloppen janitsjar

8 000

Rygg Songlag

2 000

Vereide kyrkjekor

2 000

Hyen blandakor

2 000

Austrheim mannskor

2 000

Gloppen kfuk/m, Sandane barnegospel

4 000

Breim spelemannslag

2 000

Austrheim musikklag

3 000

Gloppen hardingfelelag

3 000

Sum

60 000

 Grendahus (til fordeling kr 35 000)

Sandal krins/grendahus

2690

Byrkjelo UL / Breidarheim

2690

Mardal Krins/ grendahus

2690

Myklebust grendahus

2690

Kandal Grenddahus

2690

Grendehuset Gimle

2690

Årdal krins/grendahus

2690

Runnevang grendahus

2690

Eimhjellen grendalag/grendahus

2690

Bygdehuset Haugtun SA

 2690

Stiftinga Karnilstunet

2690

Sandane bedehus/Møtepunkt B

2690

Kandal Aktiv/ ungdomshuset i Kandal

2690

Sum

34970

Andre kulturaktivitetar (til fordeling kr 45 000)

NFU Gloppen

3000

Gloppen bygdekvinnelag

3000

Nesjane bygdekvinnelag

3000

Breim bygdekvinnelag

3000

Midtre Nordfjord Fjordhestlag

3000

Gloppen køyre og rideklubb

3000

Breim seniordans

3000

Gloppen seniordans

3000

Seniornett

3000

Hageselskapet Gloppen

3000

Gloppen jeger og fisk

4000

Åsen Vel

5000

Ytre Kandalstøylen Ysteri

3000

Breimsbygda Svartkrut

3000

Sum

45000

37700 Kunstformidling (til fordeling kr 5 000)

Gloppen kunstlag

5000

Sum

5000