Trafikksikker kommune - i mai fokuserer vi på...

I mai fokuserer vi på sikring av barn i bil

Korte fakta

  • Barn har ein annan kroppsbygning enn oss vaksne og treng difor tilpassa beskytting. Dei har et stort og tungt hovud i forhold til resten av kroppen. Samtidig er muskulatur og beinbygning mindre utvika. 
  • Når barnet sit bakovervendt blir kroppen og hovudet presset mot seteryggen ved en frontkollisjon. Kreftene blir derfor fordelt over ei større flate slik at belastninga blir mindre på hovud og nakke. 

Ta beltesjekken

  • Beltet skal ligge stramt og tett på kroppen
  • Ligge godt inn på skulder
  • Ligge ned på hoftene

Dette seier lova

  • Det er påbudt å sikre barn i bil. Barn som er under 135 cm høge skal alltid bruke godkjent barnesikringsutstyr som er riktig i forhold til barnet si vekt og høgd. 
  • Barn mellom 135 og 150 cm skal bruke godkjent barnesikringsutstyr dersom slikt utstyr er tilgjengelig i bilen. Etter dette skal både barn og vaksne sikrast med bilbeltet. 
  • Barn skal ikkje transporterast i bakovervendt barnestol i forsete der det er montert airbag. Unntaket er hvis kollisjonsputa er deaktivert manuelt eller automatisk. 
  • I bil der det ikkej er bilbelter (veteranbiler) skal barn under tre år ikkje transporteres. Barn over tre år skal ikke transporteres i forsete i bilar uten bilbelte.

Meir informasjon knyttet til sikring av barn i bil kan du finne HER.

Trygg trafikk