Tilskot til etablering og tilpassing av bustad

Har du havna i ein økonomisk vanskelig situasjon og slit med å skaffe deg bustad eller behalde den du har? Sjekk om kommunen kan hjelpe deg med tilskot.

Kontaktperson for startlån og tilskotsordningar i kommunen er Steinar Kandal.

Ring Gloppen kommune sitt sentralbord - 57 88 38 00 - så formidlar vi kontakt.

Meir informasjon om tilskot og startlån finn du på:  Husbanken.no

Klikk for stort bilete HUSBANKEN