Søknad om Regionalt Miljøtilskot 2022

Søknadsportalen for tilskot til Regionalt Miljøtilskot opnar 15. september, då kan alle som vil gå inn å søke.
Søknadsfrist er 15. oktober (same søknadsfrist som for produksjonstilskot).

For beitelag gjeld eigen søknadsfrist; 15. november.

Meir informasjon finn de hos Statsforvaltaren i Vestland: Regionalt miljøprogram – RMP

Anvor Hauge