Råd til vaksne: korleis snakke med barn om krig og frykt for atomutslepp

Den usikre situasjonen i Europa og fare for atomulykker kan virke skremande for både vaksne, ungdomar og barn.

Helsedirektoratet og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har utarbeidd råd om korleis vaksne kan snakke med barn om krig og frykt for atomutslepp.

Her finn du råd til foreldre - slik snakkar du med barn og unge