Oppdatert informasjon om smitteutbrotet 22. november

Det er sidan 19.11.21 registrert 6 nye smitta.  5 av dei smitta er nærkontakter til tidlegare smitta ved Austrheim barnehage og Gloppen ungdomsskule og smittevegen er kjent. For ein av dei smitta er smitteveg ukjent.

Det er i dag 12 personar i isolasjon i kommunen. 

Det er til saman 113 smitta med korona i Gloppen sidan 22.10.21. 

For spørsmål til denne pressemeldinga ring ordførar Leidulf Gloppestad, tlf 977 86 989.

Er du nærkontakt og/eller har fått positiv hurtigtestprøve på korona?

Sjå øvrig korona-informasjon