Møte i formannskapet

Det vert møte i formannskapet måndag 29. november.
Møtet startar med synfaring på Arnestad kl 09.00 
 

Møtet på heradshuset startar kl 09.45
Møtet skal takast opp på kommunetv, men vert ikkje sendt live.

Les saklista her!