Mange ledige stillingar

Gloppen kommune har for tida mange ledige stillingar. Vi kan nemne fleire sjukepleiarstillingar, helsesjukepleiar, vernepleiar/miljøterapeut, driftsoperatør innan kommunalteknikk, reinhaldar i eigedomsavdelinga, inspektørstillingar ved to skular, koordinatorstilling for sommarskule, barnehagestillingar og prosjektledarstilling i oppvekstsektoren. 

Gå til ledige stillingar, og sjå om du finn noko som passar for deg, og hugs å søke innan fristen!