Barnehageopptak - søknadsfrist 1. mars

Søknadsfristen til hovudopptaket til barnehageåret 2023/2024 er 1. mars 2023.
Nytt barnehageår startar i veke 33. 

Informasjon og elektronisk søknadsskjema