Publisert 03.05.2021

Har du havna i ein økonomisk vanskelig situasjon og slit med å skaffe deg bustad eller behalde den du har? Sjekk om kommunen kan hjelpe deg med tilskot.

Publisert 03.05.2021

No sender vi ut sms til innbyggjarar i Gloppen som er født i 1957-1961 (risikogruppe 8) der vi spør om du ynskjer vaksine mot korona. Sms'n som vert sendt ut inneheld ei lenke som du må klikke på, for deretter å svare ja, eller nei til å motta vaksine. 

Publisert 03.05.2021

Det offentlege Hjertestarterregisteret vert drifta av helsemyndigheitene og gjer hjertestartarar tilgjengelege for 113-sentralane. Her kan du finne, registrere og få vite meir om hjertestartarar.

Meir informasjon og registreringsskjema finn du på:  113.no - Hjertestarterregisteret

Publisert 30.04.2021

Før ein skal i gang med vårgjødslinga bør ein setje seg inn i ordningane og vurdere om ein vil søkje tilskota. 

Informasjon om følgjande RMP-tilskotsordningar knytt til husdyrgjødsel for 2021 ligg no hjå Statsforvaltaren på nettsida om Regionalt miljøprogram.
 

Publisert 28.04.2021
Kjell Aske og Runar Kleppe - Brannsjefbyte april 2021

Denne veka flytta brannvesenet på Sandane inn i sin nye brannstasjon på Kleivedammen. Mannskapet smilte omkapp med sola denne dagen - og det var på høg tid at vi fekk på plass ein ny brannstasjon. 

Publisert 28.04.2021

Vi har starta gravearbeid i Lyngvegen, og øvste delen av vegen vert no stengd for gjennomkøyring. Omkøyring via Kreklingen, sjå kart.

Stenginga gjeld frå 27. april og til over sommaren. Ny melding vil kome når vi opnar vegen for gjennomkøyring att. 

Publisert 26.04.2021

Regjeringa beslutta 23. april å følgje Folkehelseinstituttet si anbefaling om at alle som har fått fyrste dose med AstraZeneca skal få tilbod om vidare vaksinering med mRNA-vaksine. Når tidspunkt for andre dose nærmar seg vil du få beskjed om tidspunkt og kva for mRNA-vaksine du får tilbod om.

i Gloppen vart 316 personar vaksinerte med AstraZeneca i løpet av veke 8, 9 og 10. Alle desse får tilbod om Comirnaty (Pfizer) som dose 2 i veke 20-21-22. 

Publisert 23.04.2021

Det har skjedd ein feil under distribusjon av ein del fakturaer som har forfall 20.05.21

Publisert 13.04.2021

Gloppen kommune er tildelt 541 394.- kroner til kommunal kompensasjonsordning, bevilga av Stortinget. Målet med ordninga er å hjelpe lokalt næringsliv som er særleg hardt ramma av smitteverntiltak, og som heilt eller delvis har falle utanfor dei generelle kompensasjonsordningane.

Publisert 30.03.2021
pasient sky

- førebu deg på å bestille vaksinasjonstime digitalt

Gloppen legesenter brukar Pasientsky. Dette er ein elektronisk portal der pasientar kan sjølv logge seg inn og mellom anna bestille seg legetime og be om fornying av reseptar. 

Har du ikkje teke i bruk Pasientsky før, så anbefalar vi at du gjer det no. Etter kvart vil vi nytte Pasientsky til at innbyggjarane sjølve skal kunne reservere seg tid for koronavaksinering.