Publisert 10.08.2022

Svært mykje regn i sommar gjer at fristen for spreiing av husdyrgjødsel for tilskot gjennom regionalt miljøprogram (RMP) vert utsett til 25. august.

Publisert 10.08.2022

Sandane Ungdomsklubb, SUBBEN, opnar opp igjen etter ferien laurdag 13.08 kl. 19.00 – 23.00.

SUBBEN er ein møteplass for ungdom frå 8.klasse – 18 år og held til i kjellaren på Firda vgs.

Publisert 08.08.2022

Tysdag vil det kome eit slep med plastledningar til den kommunale kaia på Kattahamrane.

Publisert 08.08.2022

FHI anbefalar oppfriskingsdose (dose 4) av koronavaksine for følgjande målgrupper (i prioritert rekkefølge):

Publisert 04.08.2022

I jordbruksforhandlingane vart satsane for tilskot til drenering auka til kr 2.500 pr. dekar for systematisk grøfting og kr 38,- pr løpemeter for tilfeldig grøfting. Dei nye prisane gjeld frå 1. juli.

Publisert 29.07.2022

Det kan sjå ut som at det har blitt meir og meir kanadagås i kommunen siste åra, og etter fleire meldingar om at ein flokk med kanadagås har oppholdt seg på gjestebrygga i Sandane sentrum, vil utmarksforvaltaren oppfordre til jakt på arten.

Publisert 25.07.2022

I Gloppen kommune har vi mange sommarvikarar som gjer ein viktig jobb for oss!

Eline Rønnekleiv (19) er ein av dei, og ho jobbar som vikar ved Hyen heimeteneste, Løkjatunet, denne sommaren!

Publisert 22.07.2022

I Gloppen kommune har vi mange sommarvikarar som gjer ein viktig jobb for oss!

Marcus Røed Frøyset (22) er ein av dei, og han jobbar som vikar ved Miljøarbeidartenesta, avdeling Åsavegen, denne sommaren!

Publisert 19.07.2022

Frå 9. til 11. september arrangerar Røde Kors Ung i Sogn og Fjordane treff for alle ungdommar 13+ på Nesholmen leirstad. 

Publisert 19.07.2022

I Gloppen kommune har vi mange sommarvikarar som gjer ein viktig jobb for oss!

Mariell Kandal (21) er ein av dei, og ho jobbar som vikar ved Gotatoppen denne sommaren!

Publisert 19.07.2022

Gloppen kommune har vi mange sommarvikarar som gjer ein viktig jobb for oss!

Sofie (21), Lisa (23) og June (21) er tre av dei, og dei jobbar som vikarar ved heimestenesta Breim denne sommaren!

Publisert 18.07.2022

I Gloppen kommune har vi mange sommarvikarar som gjer ein viktig jobb for oss!

Mia Kristin Grov (17) er ein av dei, og ho jobbar som vikar ved Gotatunet denne sommaren!

Publisert 15.07.2022

I Gloppen kommune har vi mange sommarvikarar som gjer ein viktig jobb for oss!

Ahmed Aldibil (23) er ein av dei, og han jobbar som vikar ved Gotatoppen denne sommaren!

Publisert 15.07.2022

I Gloppen kommune har vi mange sommarvikarar som gjer ein viktig jobb for oss!

Emil Helgheim (15), Mikael Solheim (18) og Sander Granheim (15) er tre av dei, og dei jobbar som sommarvikarar i uteseksjonen denne sommaren!

Publisert 08.07.2022

Driftstøtte til dei som hadde søkt kulturmidlar hjå kommunen vart fordelt på Teknisk, miljø- og kulturutvalet sitt møte 2. juni. No er pengane på veg til konto.

Publisert 17.06.2022

Det er ei glede å gratulere ein intiativrik og heilhjerta god person med prisen Årets gloppar 2021. Takk Pieter – for innsatsen du yter! Du er med på å skape ein rikare kvardag – midt i verda. 

Ordførar Leidulf overraska Pieter fredag kveld under sommeravsluttinga til Gloppen Taekwondoklubb på TinCamp i Trivselsskogen, Der fekk han utdelt diplom, tilhøyrande blomar og eit maleri av kunstnaren Petter Eide.

Publisert 17.06.2022

Hei, her kjem nyhendebrevet frå Landbrukskontoret i Gloppen og Stad. Vi går no inn i ferietid med litt mindre folk på jobb.

Publisert 15.06.2022

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,9 milliardar kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2022. Frivillige lag og organisasjonar kan søke om å få kompensert kostnader til meirverdiavgift som dei har hatt ved kjøp av varer og tenester. Føremålet med ordninga er å fremme frivillig aktivitet.

Det er opna for søknader og søknadsfristen er 1.september.

Publisert 03.06.2022

Vi har behov for fleire nye støttekontakter til både barn, ungdom og vaksne/eldre.  

Du kan vere med på å gje andre ei meiningsfyllt fritid.

Publisert 19.05.2022

Planlegg du å ta koronavaksine i forbindelse med reise i sommar eller som ein del av det ordinære vaksinasjonsprogrammet?

Vi har planlagt nokre datoar for vaksinasjon i juni og ber folk vere raskt ute med å bestille seg time dersom dei ynskjer vaksinasjon. I Gloppen tilbyr vi vaksine til dei som ynskjer det. Det vert ikkje vaksinasjon i Gloppen i juli.