Publisert 01.12.2022

Vi minner alle om å sjekke og bytte batteri i røykvarslarar i dag!

Informasjon på røykvarslardagen.no

Publisert 01.12.2022

Formannskapet sitt framlegg til årsbudsjett for 2023 og økonomiplan fram til 2026 er lagt ut til offentleg gjennomsyn fram til kl. 08:00 den 13. desember i år.

Kommunestyret behandlar budsjettet den 13. desember 2022.

Publisert 30.11.2022

Temakafé for kreftråka, pårørande og etterlatne onsdag 7. desember kl 19 – 21 på Felleshuset, Gotevegen 89.
Det er desember og jula står for døra. Vi møtast denne gongen til juleavslutning og serverer pizza. Torill Berge ved biblioteket kjem. Ho vil snakke om meirope bibliotek og deretter les ho for oss.  

Publisert 28.11.2022

Kommunestyret vedtok i sak 72/22 å legge kommunale tomter ut for sal

Frist for å melde seg for kjøp av dei ulike tomtene er sett til 16. desember 2022.

Publisert 25.11.2022

Det vert formannskapsmøte, onsdag 30. november kl 09.00

Publisert 21.11.2022

Når møtebøkene er klar så kan du lese dei her:

Publisert 01.11.2022

I November fokuserer Trygg trafikk på beltebruk.

Publisert 07.11.2022

Den usikre situasjonen i Europa og fare for atomulykker kan virke skremande for både vaksne, ungdomar og barn.

Helsedirektoratet og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har utarbeidd råd om korleis vaksne kan snakke med barn om krig og frykt for atomutslepp.

Publisert 20.09.2022
sti furu skog

Her kjem aktuelle nyhende frå landbrukskontoret. Har du spørsmål om noko, ta kontakt med oss!

Publisert 18.03.2022

Krigen i Ukraina har sendt mange menneske på flukt. 

Gloppen kommune ynskjer å kartlegge kven som kan ha ledige husvære som kan egne seg til innkvartering av Ukrainske flyktningar. Dette kan vere både hus, leiligheter og eller hytter som ikkje er bebudd men som er i god stand.