Publisert 22.06.2021

Gloppen kommune arrangerar sommarskule aktivitetar i samarbeid med ulike samarbeidspartar.

Sjå tilbodet og meld deg på direkte på dei adressene som er oppgitt. Noko er ikkje heilt klart, men vert det i nær framtid, så følg med.

Tilbodet er gratis. Er det spesielle behov så ta kontakt med dei adressene som står eller til Gloppen kommune.

Publisert 22.06.2021

Dette er eit kurs med fokus på korleis leve best mogeleg med dei utfordingane ein har.

Påmelding innan 9. juli

Send e-post med namn og tlf. nr. til: guro.stemland.eide@gloppen.kommune.no.

Spørsmål?

Ring eller send sms på tlf.: 95 18 29 53.

Publisert 21.06.2021

113.no og helsemydigheitene oppmodar alle som har hjartestartar om å registrere denne på Hjertestarterregisteret. Dette for å gjere hjartestartarar tilgjengelege for 113-sentralane!

Håpar at du kan registrere dine hjartestartarar her: https://www.113.no/hjertestarterregisteret/registrer-hjertestarter/

Publisert 21.06.2021

No vaksinerer vi gruppe 8 og 9, det vil seie personar født 1957-1976. Vaksinering er frivillig, og du må sjølv ta ansvar dersom du ynskjer vaksine. Vi kontaktar aldergruppene kun via sms framover, og informerer via kommunal nettside og facebook. 

Vi forventar å motta mange vaksiner i sommarferien og derfor er det viktig at du er rask å bestille deg vaksinasjonstime i Pasientsky når du får melding om det, slik at vi får bruke alle vaksinedosane vi mottek kvar veke. 

Publisert 18.06.2021

No har vi opna for at alle personane i gruppe 8 og 9 kan bestille seg vaksinasjonstime gjennom Pasientsky i veke 25 og 26. Det vil seie - alle født 1957-1976

Alle timane desse to vekene er no oppbestilt. Dei som ikkje rakk å få seg time i denne omgang vil ha tilgang til å bestille seg time neste veke.

Publisert 18.06.2021

Det vert eit ekstramøte i formannskapet torsdag 24. juni kl 11.00

Publisert 18.06.2021

Bli med på lansering av Folkets Fotavtrykk 23. juni kl 10  - 10.40.

  

Publisert 18.06.2021

Personar som er blitt vaksinert for Covid-19 i utlandet kan få vurdert etterregistrering av vaksina med sin fastlege dersom dei fyller krava som er sett for dette. 

Publisert 17.06.2021

Framover dei næraste vekene kjem vi til å sende ut sms til alle årskull til og med 18 år (født 2003)  Vi gjer dette i god tid no, for å vere førebudde til å invitere til effektiv timebestilling utover sommaren.  

Publisert 16.06.2021

Kommunen har fått spørsmål om jonsokfeiring og kva som er lov i forhold til smitteverntiltak og korona.