Publisert 27.09.2021

Vestland Bondelag saman med Felleskjøpet Agri, Gartnerhallen SA, Nortura, Tine og Landkreditt Bank ynskjer å invitere alle nye bønder til ei samling i Øystese 5.- 6. november.

Publisert 24.09.2021

Har du forslag til kven som bør få tildelt kulturprisen for Gloppen 2021?  Då vil vi gjerne høyre i frå deg!

 

Publisert 23.09.2021

Vi held fram med arbeid i Lyngvegen.  Vegen vert stengd og omkøyring vert som illustrert på kartet frå 23. september og fram til ny melding vert gitt. 

Publisert 23.09.2021

Den førebelse møteboka til kommunestyret onsdag 22. september er no klar.

Publisert 22.09.2021

Laurdag 25. september  kl 11-14-30 inviterer Gloppen brann og redning til open dag.

Vi ynskjer å vise fram den nye brannstasjonen vår, og det blir i tillegg høve til å få sjå både brannbilar og anna utstyr vi treng i vårt arbeid.

Publisert 22.09.2021

Gloppen har eit kulturliv vi kan vere stolte av, og som ungdom i stor grad deltar i. Mange unge glopparar hevdar seg til dømes innan idrett og musikk, og mange bruker fritida si på ein aktivitet som er til glede og inspirasjon for andre.

Publisert 21.09.2021

Frisklivssentralen i Gloppen Kommune startar treningsgruppe for dei med handartrose

Publisert 15.09.2021

Helse- og omsorgsutvalet vedtok 8. september 2020 (med fire mot to stemmer) å leggje dette tillegget til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2023 ut på høyring:

Publisert 14.09.2021

No er alle stemmene i Gloppen talt opp, og du kan sjå valresultatet for Stortingsvalet her