Publisert 19.05.2022

Planlegg du å ta koronavaksine i forbindelse med reise i sommar eller som ein del av det ordinære vaksinasjonsprogrammet?

Vi har planlagt nokre datoar for vaksinasjon i juni og ber folk vere raskt ute med å bestille seg time dersom dei ynskjer vaksinasjon. I Gloppen tilbyr vi vaksine til dei som ynskjer det. Det vert ikkje vaksinasjon i Gloppen i juli.

Publisert 18.05.2022

Mandagane 23.05 og 30.05 blir utetreninga på Reed stadion.

Oppmøte ved parkeringsplassen til barnehagen kl. 10.00.

 

Publisert 13.05.2022

Frå og med 16. mai er opningstidene ved Gloppen heradshus og andre kommunale kontor frå kl. 08.00 - 15.00

 

Publisert 05.05.2022

I mai fokuserer vi på sikring av barn i bil

Publisert 27.04.2022

Gloppen kommune har to barn i barneskulealder som treng ein stabil og trygg heim frå juli eller august, og nokre månader framover.

Publisert 27.04.2022

No kan du vere med å påverke kven som får prisen Årets gloppar for året 2021. 
Vi vil ha innspel på ein person som har utmerka seg positivt ved å yte ein innsats utanom det vanlege i eitt eller fleire av lokalsamfunna våre i Gloppen. Vi ønskjer ditt framlegg om kven som bør få prisen. 

Publisert 26.04.2022

Gloppen kommune benyttar eit sms-system for varsling til huseigarane om feiing.

Publisert 20.04.2022

I delar av Gloppen kommune er det no grunn til å vere ekstra forsiktige med tanke på open eld.

Det generelle forbodet gjeld frå 15. april.

Publisert 25.03.2022

I år kjem det seks cruiseskip til Sandane. Her ser du ei oversikt over kva skip som kjem med dato for ankomst og tal passasjerar.

Publisert 18.03.2022

Krigen i Ukraina har sendt mange menneske på flukt. 

Gloppen kommune ynskjer å kartlegge kven som kan ha ledige husvære som kan egne seg til innkvartering av Ukrainske flyktningar. Dette kan vere både hus, leiligheter og eller hytter som ikkje er bebudd men som er i god stand. 

Publisert 11.03.2022

Fv. 5730 på Aa i Hyen vert stengd ved Tverrelva bru i periodar på dagtid i fem veker.

Publisert 14.02.2022

Etter nokre økonomisk krevjande år, leverer Gloppen eit sterkt 2021-resultat. Netto driftsresultat endar på 27,7 mill. (4,4 %). Dette er opp 27,2 mill. frå 2020, og langt betre enn budsjettet.

Høgare inntekter enn venta kombinert med god kostnadskontroll i organisasjonen, har medført at Gloppen no vert «friskmeld» som ROBEK-kommune så snart rekneskapen vert revisorgodkjent. I tillegg kan kommunen sette av meir enn 20 mill. på disposisjonsfondet.

Publisert 27.01.2022

Hurtigtestar vert utlevert ute ved raud testbrakke ved Gloppen legesenter kvardagar kl 10, kl 13 og kl 15.30. Utanom desse tidene er det ikkje utlevering.  Møt presis, helst i bil.

Har du fått beskjed om at du er nærkontakt eller har symptom på luftvegsinfeksjon vil du få utdelt testar ved oppmøte. Du treng ikkje avtale på førehand. 

 

Publisert 20.12.2021

Alle over 18 år får no tilbod om ei oppfriskingsdose av koronavaksine, dette er i tråd med nasjonale anbefalingar. 

 

Publisert 16.12.2021

Økonomisjef Remi Lone Nilsen er tilsett som kommunedirektør i Loppa kommune, og har i dag sagt opp stillinga si i Gloppen kommune. Sluttdato er ikkje endeleg avklara, men vil venteleg vere rundt 1. april 2022. Kommunedirektøren i Gloppen ønskjer å takke Nilsen for innsatsen han har lagt ned for kommunen, og ønskjer han lykke til med nye utfordringar i Finnmark.

Publisert 30.09.2020

Som ei av få kommunar i Vestland fylke har Gloppen no fått full breibandsdekning. Det vil seie at alle husstandar kan nytte seg av tilbodet om å kople seg på breiband, heilt uavhengig av kvar ein bur. Vi har ca 2420 husstandar i Gloppen godt fordelt utover den vidstrakte kommunen vår. 

Publisert 19.12.2018
Utdeling av prisar kommunestyremøtet 2018

Trivselsskogen vann fylkesfinalen og er kåra til den beste turruta i Sogn og Fjordane. Prisen vart delt ut under kommunestyremøtet i Gloppen i dag, og det var Per Hilleren, juryformann i Gjensidigestifelsen som stod for utdelinga. Prisen var motteken av Christine Aagard Midthjell frå Trivselsskogen SA og Vegard Fargeli frå Midtre Nordfjord Turlag. 

Publisert 18.12.2017
frå venstre: Tor Teigland frå Sætren installasjon, Oddrun Ommedal, einingsleiar Hyen heimeteneste og Leif-Petter Solli, elektrikar/vaktmester i Gloppen kommune.

Forige veke vart fem dørlåsar monterte i heimesjukepleieområdet Hyen, desse skal vere med på å effektivisere arbeidet i heimetenesta då ein slepp å bruke fysiske nøklar samt unødig tidsbruk når alamar er utløyste og ein må rykkje fort ut til pasientane.

 

Publisert 03.11.2017

Med digital postkasse får du tilgang til posten din på ein rask og trygg måte - same kvar du er i verda. Digital postkasse er internett sitt svar på di vanlege postkasse - er du klar til å ta i mot post digitalt?