Publisert 26.11.2021

Personar som testar positivt for korona i helga kan ta kontakt med smittesporingsteam på tlf 99 09 94 95.

-Utdeling av hurtigtestar til nærkontakter ved raud brakke ved Gloppen legesenter begge dagar kl 13.

Publisert 26.11.2021

Det er registrert 1 ny person som har testa positivt for korona det siste døgnet. Den smitta er nærkontakt til tidlegare smitta ved Nordstranda skule.

Publisert 26.11.2021

På grunn av feriedag vil det ikkje bli publisert postlister på heimesida i dag.

Når arkivtenesta kjem tilbake på jobb måndag 29. november vil det bli oppdatert postliste igjen

Publisert 25.11.2021

I neste veke blir fv. 615 mellom Sandane og Hyen stengd i periodar grunna arbeid på Rygg bru. Det er omkøyring for personbilar.

Publisert 25.11.2021

Det er registrert 4 nye personar som har testa positivt for korona det siste døgnet. Dei smitta er nærkontakter til tidlegare smitta i Austrheim barnehage.

Publisert 24.11.2021

Det vert møte i formannskapet måndag 29. november.
Møtet startar med synfaring på Arnestad kl 09.00 
 

Publisert 24.11.2021

Det er registrert 1 ny person som har testa positivt for korona det siste døgnet. Den smitta er knytt til Austrheim barnehage.

Publisert 23.11.2021

Det er ikkje registrert nye personar som har testa positivt for korona det siste døgnet.

Publisert 22.11.2021

Det er sidan 19.11.21 registrert 6 nye smitta.  5 av dei smitta er nærkontakter til tidlegare smitta ved Austrheim barnehage og Gloppen ungdomsskule og smittevegen er kjent. For ein av dei smitta er smitteveg ukjent.

Publisert 18.11.2021

Det blir influensavaksinering for helsepersonell og risikogrupper:

På Gloppen legesenter tysdag 30. november frå kl. 16.00 til 18.00.

NB! Det må vere ei veke mellom influensavaksine og koronavaksine.

Prioriter koronavaksina!

Publisert 16.11.2021

Gloppen kommune skal koordinere innspel frå innbyggjarar og interessegrupper og sende eventuelle innspel samla til Skyss.

Vi ønskjer innspel på samanheng i kollektivtilbodet.

Publisert 09.11.2021

Innovasjon Norge har fått nye retningslinjer frå og med år 2021 innan Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi i landbruket. 

Publisert 02.11.2021

  
Breimsbygda skisenter og Trivselsbadet har inngått samarbeid som vil kome familiar til gode.

Publisert 22.10.2021

Helseovervåkingsprogrammet for vilt (ViltHOP) hos Veterinærinstituttet oppfordrar hjortejegerar til å sjå etter hudvorter hos hjorten og ønskjer informasjon om dette dersom de finn slike.

Publisert 07.10.2021

Den 15. september vart det opna for at frivillige lag og organisasjonar som har bygt eller rehabilitert idrettsanlegg- eller nærmiljøanlegg kan søkje om å få kompensert betalt meirverdiavgift knytt til prosjekta sine. Ordninga gjeld idrettsanlegg der bygginga er sett i gang etter 1. januar 2010. Ordninga gjeld ikkje drift- og vedlikehaldskostnader.

Søknadsfristen er 1. desember 2021.

Publisert 27.10.2020

Formannskapet vedtok i sitt møte 21. oktober 2020 å legge kommunedirektøren sitt 1. utkast til ny arealdel ut på høyring og offentleg ettersyn.

Gå til saka her  -  Høyringsfristen var 25. januar 2021. (sjå innspela nederst i artikkelen)

Publisert 30.09.2020

Som ei av få kommunar i Vestland fylke har Gloppen no fått full breibandsdekning. Det vil seie at alle husstandar kan nytte seg av tilbodet om å kople seg på breiband, heilt uavhengig av kvar ein bur. Vi har ca 2420 husstandar i Gloppen godt fordelt utover den vidstrakte kommunen vår. 

Publisert 19.12.2018
Utdeling av prisar kommunestyremøtet 2018

Trivselsskogen vann fylkesfinalen og er kåra til den beste turruta i Sogn og Fjordane. Prisen vart delt ut under kommunestyremøtet i Gloppen i dag, og det var Per Hilleren, juryformann i Gjensidigestifelsen som stod for utdelinga. Prisen var motteken av Christine Aagard Midthjell frå Trivselsskogen SA og Vegard Fargeli frå Midtre Nordfjord Turlag. 

Publisert 18.12.2017
frå venstre: Tor Teigland frå Sætren installasjon, Oddrun Ommedal, einingsleiar Hyen heimeteneste og Leif-Petter Solli, elektrikar/vaktmester i Gloppen kommune.

Forige veke vart fem dørlåsar monterte i heimesjukepleieområdet Hyen, desse skal vere med på å effektivisere arbeidet i heimetenesta då ein slepp å bruke fysiske nøklar samt unødig tidsbruk når alamar er utløyste og ein må rykkje fort ut til pasientane.

 

Publisert 28.11.2017
Dronning Sonja vart møtt av elevrådsleiar Henne Hjartholm, Rektor Hallgeir Hansen og Håkon Fjellestad, elev ved Firda vgs, Torbjørn Røe Isaksen, kunnskapsmininster og Leidulf Gloppestad, ordførar i Gloppen

I dag er Dronning Sonja på Sandane for å dele ut "Dronning Sonja sin skulepris for likeverd og inkludering" til Firda vidaregåande skule. 

Då dronninga ankom skulen vart ho helsa velkommen av eit stort flott kor av elevar frå Nordstranda skule, Sandane skule, Gloppen ungdommskule og Firda vidaregåande skule som sang to vers av Nordfjordsangen.