Publisert 22.01.2021

Skøyteisen ligg framleis fin på Myra i Åsen - kva med ein skøytetur i helga? Her er også ei flott grillhytte og eit servicebygg i nærleiken til skøytebana. Sjå Åsen Vel si Facebookside for informasjon.

Elles kan du sjekke skiføret på sidene til: Breimsbygda Skisenter og til Kleivane Skisenter/Fjellhugvereide il.

Meir informasjon finn du også på: Trivselshagen og på kalenderen Kva skjer.

 

Publisert 22.01.2021

Frå og med fredag 22. januar er skjenkereglane nasjonalt tilbake slik dei var før nasjonal skjenkestopp vart innført 4. januar 2021.

 

Publisert 01.01.2021

Møta er desverre ikkje opne for publikum, dette av omsyn til smittevern.

Publisert 20.01.2021

Det vert møte i råda måndag 25. januar kl 12.00

Publisert 18.01.2021

Teori på Gloppen produsentlag

Torsdag 4. februar vert det teori frå kl 17-22.

Publisert 17.01.2021

Fylkestinget i Vestland fatta den 16.desember 2020 vedtak om å innføre ei ny felles forskrift for transportordninga for menneske med nedsett funksjonsevne i Vestland (TT-ordninga) fom 1. januar 2021.

Publisert 17.01.2021

17. januar 2021

Publisert 16.01.2021

16. januar 2021

Publisert 14.01.2021

1. januar 2021 vart dei to frikort-ordningane slått saman til ein. Eigenandelstaket blir endra til 2460 kroner. ​Hensikta med frikort-ordninga er å sette et tak for kor mykje kvar enkelt skal betale i eigenandelar i løpet av eit år.

Publisert 14.01.2021

Det nærmar seg fristen for innspel til ny arealplan i Gloppen. I den forbindelse inviterer Gloppen Næringsorganiasjon til eit ope møte mellom planavdelinga i Gloppen kommune og næringslivet. Og de er velkomne til å være med på møtet måndag 18.januar frå 08.00 - 09.30.