Viktig melding

Aktuelt

 • 22.06.2021

  Sommarskule 2021

  Gloppen kommune arrangerar sommarskule aktivitetar i samarbeid med ulike samarbeidspartar. Sjå tilbodet og meld deg på direkte på dei adressene som...
 • 22.06.2021

  «Meistringstreff» - noko for deg?

  Dette er eit kurs med fokus på korleis leve best mogeleg med dei utfordingane ein har. Påmelding innan 9. juli Send e-post med namn og tlf. nr. til...
 • 21.06.2021

  Registrer din hjertestartar på Hjertestarterregisteret

  113.no og helsemydigheitene oppmodar alle som har hjartestartar om å registrere denne på Hjertestarterregisteret. Dette for å gjere hjartestartarar...
 • 21.06.2021

  Oppdatert informasjon om vaksinering

  No vaksinerer vi gruppe 8 og 9, det vil seie personar født 1957-1976. Vaksinering er frivillig, og du må sjølv ta ansvar dersom du ynskjer vaksine...
 • 18.06.2021

  Vaksinering i veke 25 og 26

  No har vi opna for at alle personane i gruppe 8 og 9 kan bestille seg vaksinasjonstime gjennom Pasientsky i veke 25 og 26. Det vil seie - alle født...