Hyen KFUK-KFUM-speidarar

Ingen skildring av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Hyen KFUK-KFUM-speidarar
V/ Anne Berit Selle Røyrvik
6829 Hyen
Telefon: 578 69 466 / 995 53 344
Aktivitetar
Anna
Hovedorganisasjon:
Krets:
Stiftet:
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=0