Gloppen 4H nemnd

Gloppen 4H-nemnd er ein felles organiasjonon for dei 6 4H-klubbane i Gloppen. Vi arrangerar aktivitetar og tilstellingar på tvers av klubbane.
Adresse Kontakt Kategori
Gloppen 4H nemnd
V/ leiar Ingunn Nyheim Øvre Nordstranda 371
6823 Sandane
Telefon: 97403699
Aktivitetar
Anna
Nestleiar: Pål Sandal (95 26 12 69)
Kasserar: Kristin Fjellestad (90 18 23 50)