Gloppen 4H nemnd

Gloppen 4H-nemnd organiserar aktivitetar og tilbod for medlemmar på tvers av 4H-klubbane i kommunen.
Adresse Kontakt Kategori
Gloppen 4H nemnd
V/ leiar Ingunn Nyheim Øvre Nordstranda 371
6823 Sandane
Telefon: 97403699
Aktivitetar
Anna
Kasserar: Kristin Fjellestad (90 18 23 50)