Nesjane frilynde ungdomslag

Ingen skildring av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Nesjane frilynde ungdomslag
6828 Hestenesøyra
Telefon: 990 28 066
Aktivitetar
Anna
Hovedorganisasjon:
Krets:
Stiftet:
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=0