Hyen Røde Kors Hjelpekorps

Ingen skildring av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Hyen Røde Kors Hjelpekorps
6829 HYEN
Ola Henning Ommedal
Telefon: 578 66 478 / 977 52 415
E-post: mogola@c2i.net
Aktivitetar
Anna
Hovedorganisasjon: Norges Røde Kors
Krets:
Stiftet:
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=0