Rygg Songlag

Ingen skildring av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Rygg Songlag
Hestenes 10
6828 Hestenesøyra
Inger Anne Skeistrand
Telefon: 997 03 847
Aktivitetar
Kor
Kontaktpersonar
Anna
Hovedorganisasjon: Norges Korforbund