Solstjerna Barneforening

Ingen skildring av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Solstjerna Barneforening
Eimhjellen
6829 Hyen
Telefon: 909 57 022 / 924 07 655
E-post: Ikkje registrert
Aktivitetar
Anna
Hovedorganisasjon:
Krets:
Stiftet:
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=0