Breim Bedehus

Ingen skildring av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Breim Bedehus
c/o Leidulf Bogstad, Årdal
6827 BREIM
Telefon: 578 67 572 / 977 52 431
Aktivitetar
Anna
Hovedorganisasjon:
Krets:
Stiftet:
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=0