Hauk 4H

Oppdatert kontaktinfo oktober 2019:

Leiar: Mari Solheim (476 18 227 / solheimmari14@gmail.com )
Klubbrådgjevar: Anette Aske Sollid (993 65 137 / Anette.aske.sollid@icloud.com)
Adresse Kontakt Kategori
Hauk 4H
6823 SANDANE
Telefon: Ikkje registrert
E-post: Ikkje registrert
Aktivitetar
Anna
Hovedorganisasjon: Norske 4H
Krets: Sogn og Fjordane 4H