Bukta 4H

Oppdatering av kontaktinfo - oktober 2019:

Leiar: Laila Fossheim (412 21 076 / fossheimkurt@gmail.com)
Klubbrådgjevar: Hege Marita Svalheim: (969 01 871 / hegemarita.svalheim@enivest.net)
Adresse Kontakt Kategori
Bukta 4H
6823 SANDANE
Telefon: Ikkje registrert
E-post: Ikkje registrert
Aktivitetar
Anna
Hovedorganisasjon: Norges 4H
Krets: Sogn og Fjordane 4H