Lag og organisasjonar

Lag og organisasjoner
Namn Heimeside Postadresse
Breim Bygdekvinnelag Ingen hjemmeside 6826 Byrkjelo
Gloppen 4H nemnd Ingen hjemmeside 6823 Sandane
Gloppen Bygdekvinnelag Ingen hjemmeside 6823 Sandane
Gloppen Pensjonistlag Ingen hjemmeside 6823 Sandane
Hyen Bygdekvinnelag Ingen hjemmeside 6829 Hyen
Hyen Pensjonistlag Ingen hjemmeside 6829 Hyen
Snøklokka 4H Ingen hjemmeside 6823 SANDANE