Kurs: Handtrening for dei med Handartrose

Erfaring og forskning viser at trening vil kunne gi auka handstyrke, mindre smerter og bidra til at du klarer daglege aktivitetar betre. Frisklivssentralen i Gloppen Kommune startar treningsgruppe for dei med handartrose. 

 

Tidspunkt
Måndag 31.10.2022 00.00 - onsdag 30.11.2022 00.00
Stad
Grandane senter

På kurset får du opplæring i treningsprogram, råd og tips om korleis handtere sjukdomen og utveksle erfaring med andre i same situasjon.

Tid og stad 

Oppstart måndag  31. oktober 2022, på  Grandane senter 2. etg.

Ta kontakt for spørsmål om tidspunkt.

For påmelding

Kontakt Hilde Olave Sætren tlf. 95184735.

Påmeldingsfrist 17.10.2022

 

Arrangør

Gloppen kommune
Adresse
Grandavegen 9
Postnummer og stad
6823 Sandane
Telefon
57883800

Filter

Søk