måndag 3. oktober 2022, 17.00 - 20.00

Informasjon

Har du nett blitt eigar av ein landbrukseigedom med skog eller er du ein skogeigar som kan tenkje deg å friske opp kunnskapane om det å vere skogeigar?

Gloppen kommune arrangerer i samarbeid med Skogselskapet i Sogn og Fjordane og skogeigarlaget i Gloppen kurs for nye (og gamle) skogeigarar.

Tema på kurskvelden vil vere:

  • Hogst – forventning og avkastning
  • Planting – kostnad og skogsverdiar
  • Ungskogpleie
  • Skatt og skogfond
  • Tilskotsmoglegheiter i skogbruket
  • Frivillig skogvern
  • Skogbruksplan
  • Skogsbilveg

Nytt høvet til å lære meir om skogen du eig og korleis du forvaltar denne best for å auke verdiane på eigedomen din.

Kurshaldar er Arnt Laukeland, Sogn og Fjordane skogselskap 

Karoline Bjerkeset  

Stad


Grandavegen 9,  6823 Sandane

Tlf.: 57883800

(post): post@gloppen.kommune.no

URL: https://gloppen.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=1469&AId=1

Kontakt


 

Legg til hendinga i din kalender

Filter

Søk